01.07.14

SCHÖNSTATT: Im 100-Jahr-Jubiläum

Wallfahrt der Polnischen Mission
 
W dniu 5 lipca 2014 - sobota - zapraszamy pielgrzymów mówiących po polsku na pielgrzymkę jubileuszową do Szensztatu/ koło Vallenadr.
W tym roku międzynarodowy Ruch Szensztacki obchodzi jubileusz 100-lecia swojego powstania i dlatego trwamy w dziękczynieniu.
Rozpoczęcie w sobotę o 9:30 na Górze Szensztat w auli Kościoła Adoracji. Cały dzień będziemy mogli brać udział w przygotowanym programie.
Koszt pakietu pielgrzyma:
25,-E za osoba dorosłe, 15,- młodzież i 10,- dzieci

Po południu od 15:30 w kościele pielgrzyma wysłuchamy świadectw oraz będziemy mogli uczestniczyć we Mszy św. pod przewodni-ctwem Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego z Ełku. (wstęp wolny) W sanktuariach szensztackich można uzyskać odpust zupełny.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.

Programm          5. Juli 2014
Beginn auf dem Berg Schönstatt
9:30       Gebet an der Grabstätte von Pater Josef Kentenich; ein Wort für den Tag
10:00     Beginn in Aula der Anbetungskirche
                Theateraufführung - Schönstattjugend aus Polen
                Der Anfang Schönstatt
                Impuls: Liebesbündnis mit der Gottesmutter   -  P. Romuald Kszuk
12:00     Angelus Domini
12:30    Abfahrt zum ME - Pilgerhaus und Sonnenau
In der Mittagszeit
Verweilen am Gnadenort -
In der Pilgerkirche: Gelegenheit zum Empfang des Sakramentes der Versöhnung
15:30     In der Pilgerkirche - Zeugnisse und Musik
16:30     Feierliche heilige Messe mit Bischof Romuald Kamiński und Priestern der Polnischen Missionen
                Prozession zum Urheiligtum und Bündnisfeier (in polnischer Sprache - offen für alle) ca. 19:00  Abfahrt der Busse Tagesteilnahme (incl. Mittageaaen ) Erwachsene 25,00 EURO;  Jugendliche 15,00 EURO; Kinder 10,00 EURO

Bei Tagesteilnahme wird eine Anmeldung empfohlen:
kontakt@pielgrzymujace-sanktuarium.de